Türkiye’de tekstil makineleri sektörü için fırsatlar

Bu makale Güney Kore tekstil makineleri ticari heyetinin talebi üzerine hazırlanan sektörel analiz bilgilerine göre hazırlanmıştır. Türkiye’de ihracat perspektifinden bakıldığında; tekstil sektörü, ülkeye en büyük istihdam sağlayan sektördür denilebilir. İstatistiklere göre, GSYİH’nin %10 ’unu ve istihdamın % 20’sini tekstil sektörü kapsıyor.

Ayrıca, Türkiye, tekstil üretiminde, dünyadaki en önemli oyunculardan biridir. Türkiye, dünya çapında konfeksiyon ihracatında 4. sırada ve tekstil ihracatında 10. sırada yer almaktadır.

Türkiye’de tekstil makineleri üretim ve ithalatı

1980 yılına kadar neredeyse bütün tekstil makineleri ithal edilirken, şu anda, yerli tekstil makineleri üreticileri çeşitli tipte makineler üretip ve ihraç ediyor durumdadır. Türkiye’de daha çok boyama makinelerinin üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon endüstrisi büyüdüğü için, tekstil makineleri talebininde arttığı görülmektedir. Dünyanın en büyük konfeksiyon üreticilerinden biri olduğu için makine ve ekipman ihtiyacının da gelecek yıllarda artacağı söylenebilir.

Türkiye’nin tekstil makineleri ithalatı bilgilerine bakıldığında; en fazla HS/GTIP Kod 8445 (tekstil elyafı hazırlama makineleri) içeren makinelerin ithal edildiği görülmektedir. Bu makineler için, hem yerli üretim hem de ithalat için iyi fırsatların olduğu söylenebilir.

İthalat için tercih edilen ülkeler hangileri?

Tekstil makineleri ithalatı çoğunlukla “Almanya, İtalya, İsviçre, Japonya, Belçika, Fransa, Çin, Tayvan, ABD, Güney Kore, Avusturya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Polonya” dan yapılmaktadır. İthalat hacmi olarak bakıldığında, tekstil makine ve teçhizatı ithalatının en çok Almanya’dan yapıldığı, ardından İtalya ve İsviçre olduğu görülmektedir

Ürünlerinizi Güney Kore pazarında mı satmak istiyorsunuz? CuB Consultants‘tan destek alın.